Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Izvori

Studentima su na raspolaganju zbirka udžbenika i medicinskih priručnika u tiskanom i elektroničkom obliku, zbirka časopisa u tiskanom i elektroničkom obliku, baze podataka (u pretplati nacionalnog konzorcija, Sveučilišta u Zagrebu i Medicinskog fakulteta) te zbirka diplomskih i specijalističkih radova i doktorskih disertacija obranjenih na Medicinskom fakultetu u tiskanom i digitalnom izdanju.

Knjižnični katalog

Kako biste provjerili ima li Knjižnica u svojem fondu knjigu koju trebate, pretražite naš mrežni katalog. Pretraživati možete po autoru ili naslovu, a dostupne primjerke vidjeti klikom na neku od lokacija.

E-udžbenici i priručnici

  • ClinicalKey Books - studentima su na raspolaganju najnovija izdanja udžbenika i medicinskih priručnika izdavača Elsevier. Neki od udžbenika dostupnih u bazi: Netter Atlas of Human Anatomy, Sobotta Atlas of Human Anatomy, Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, Cellular and Molecular Immunology, Davidson's Principles and Practice of Medicine, Kumar and Clark's Clinical Medicine, Robbins Basic Pathology.
  • Springer eBook Package English Medicine - Medicinski fakultet kupio je zbirku e-knjiga iz područja medicine objavljenih 2018. godine izdavača Springer. Pristup je omogućen sa svih računala na Fakultetu i KBC-u Zagreb. Pristupiti se može i s drugih lokacija - u tom slučaju potrebno se prijaviti pomoću sustava Shibboleth i AAI@Edu lozinke. Pristup je trajan i PDF-ovi se mogu slobodno skidati.

Baza ClinicalKey

ClinicalKey je klinička baza i tražilica koja, obuhvaća oko 1000 knjiga i 650 časopisa s dostupnim cjelovitim tekstom izdavača Elsevier, kao i brojne multimedijske sadržaje te videozapise kliničkih zahvata.

Pristup bazi moguć je s mreže unutar IP raspona Medicinskog fakulteta na svim lokacijama, te KBC-a Zagreb na lokacijama Kišpatićeva i Petrova. Nakon registracije i izrade vlastitih korisničkih računa, korištenjem adrese e-pošte u domeni @mef.hr, moguć je i udaljeni pristup: upute za udaljeni pristup.

Dr Med - digitalni repozitorij Medicinskog fakulteta

Dr Med je institucijski repozitorij Medicinskog fakulteta u sustavu Dabar u koji se trenutačno pohranjuju diplomski i doktorski radovi studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, radovi djelatnika i suradnika fakulteta objavljeni u časopisima, knjige, poglavlja iz knjiga, izlaganja sa skupova te istraživački podaci. Repozitorij je otvoren je i za druge tipove priloga, poput nastavnih materijala i videopriloga. Velika većina pohranjenih radova u cijelosti je slobodno dostupna.

Nakon završetka studija i vaš će diplomski / specijalistički / doktorski rad biti pohranjen u repozitorij Dr Med!

Baza UpToDate

UpToDate je baza koja uključuje jezgrovite informacije i  preporuke u liječenju temeljene na dokazima (Evidence Based Medicine) i rezultate najnovijih studija koji se mogu primijeniti u kliničkoj praksi. Za svoje djelatnike i studente nabavlja ga Klinički bolnički centar Zagreb.

Ostali izvori

Više informacija o dostupnim bazama podataka, e-časopisima i ostalim izvorima dostupno je u rubrici Izvori.

U slučaju da pristup željenom članku ili poglavlju iz knjige nije moguć iz gore navedenih izvora, Knjižnica ga za Vas može naručiti putem međuknjižnične posudbe.