Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Podrška u objavljivanju

Središnja medicinska knjižnica pruža vam potporu u različitim fazama pripreme i objave radova.

Odabir časopisa za objavu rada

Odabir ključnih riječi

MeSH on Demand – alat koji identificira pojmove iz rječnika MeSH (Medical Subject Headings) iz priloženog teksta (sažetak ili rukopis)

Yale MeSH Analyzer

PlagScan

Za provjeru autentičnosti različitih vrsta radova, djelatnicima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na raspolaganju je program PlagScan.

Licencije omogućuju neograničen broj provjera, a za pomoć u korištenju dostupne su i Upute za korištenje softvera PlagScan.

Recenzija

Postupak recenzije jedan je od temeljnih elemenata znanstvenog sustava. Recenzijom se kontrolira ispravnost, preciznost i provjerljivost istraživanja prije dijeljenja sa širom zajednicom, a kritički uvid i konstruktivni prijedlozi kolega stručnjaka uvelike pridonose kvaliteti recenziranog rada.

Odbor za recenziju međunarodnog udruženja EASE (European Association of Science Editors) sastavio je vrlo korisne smjernice o temama vezanima uz recenziju namijenjene svima koji su zainteresirani za učenje ili proširenje znanja o recenziji. Kako napisati recenziju, kako odgovoriti na komentare recenzenata, kako odabrati recenzente samo su neke od tema uključenih u EASE Peer Review Toolkit.

Objavljivanje u otvorenom pristupu

Otvoreni pristup je slobodan i besplatan mrežni pristup digitalnim znanstvenim publikacijama i drugim izvorima informacija, a omogućuje čitanje, pohranjivanje, distribuciju, pretraživanje i drugo zakonito korištenje tih izvora. Politiku otvorenog pristupa potrebno je provoditi uz poštivanje svih autorskopravnih propisa.

Radove je moguće u otvorenom pristupu objaviti u open access (OA) časopisima, ili ih nakon objave u „zatvorenim“ časopisima naknadno pohraniti u repozitorije (npr. repozitorij Medicinskog fakulteta Dr Med) ili druge mrežne arhive.

Pri objavi u otvorenom pristupu često se koriste licencije Creative Commons. One pomažu autorima da zadrže svoja autorska i srodna prava, a ujedno dopuštaju drugima da koriste i dijele autorsko djelo. Postoji više vrsta Creative Commons licencija, ovisno o razini dozvole drugima da neko djelo umnožavaju, mijenjaju, distribuiraju i koriste na druge načine.

Pri pohrani radova u repozitorije preporučujemo koristiti portal Sherpa Romeo, mrežni alat koji donosi pregled časopisa i izdavačkih politika vezanih uz otvoreni pristup radovima iz tih časopisa.