Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Pristup literaturi

Liječnicima, znanstvenicima i nastavnicina na raspolaganju su zbirka monografija i medicinskih priručnika u tiskanom i elektroničkom obliku, zbirka časopisa u tiskanom i elektroničkom obliku, bibliografske i citatne baze podataka te baze cjelovitih tekstova (u pretplati nacionalnog konzorcija, Sveučilišta u Zagrebu i Medicinskog fakulteta) te zbirka diplomskih i specijalističkih radova i doktorskih disertacija obranjenih na Medicinskom fakultetu u tiskanom i digitalnom izdanju. Građu koja nije dostupna u fondu Središnje medicinske knjižnice moguće je naručiti međunarodnom međuknjižničnom posudbom.

Izvori: