Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Udaljeni pristup

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu

Za većinu izvora udaljeni pristup izvan IP mreže ustanove moguće je ostvariti korištenjem proxy servera na Portalu e-izvori. Prijava se obavlja pomoću AAI@EduHr korisničkih podataka.

Pojedinim izvorima možete udaljeno pristupiti i kreiranjem vlastitoga korisničkog računa u samoj bazi (pri čemu preporučujemo koristiti adresu @mef.hr/@student.mef.hr) ili prijavom pomoću AAI@EduHr korisničkih podataka (Institutional login / Shibboleth login).

ClinicalKey

Upute za ostvarivanje udaljenog pristupa bazi ClinicalKey
Ako dosad niste imali otvoren vlastiti korisnički račun u bazi ClinicalKey, potrebno je napraviti sljedeće:
1) otići na stranicu ClinicalKey, gdje se registrirajte uz OBAVEZNO korištenje e-mail adrese u domeni @mef.hr.
2) Nakon određenog vremena stići će vam e-mail od ClinicalKeya kojim se traži da potvrdite svoj zahtjev, tj. aktivirate korisnički račun. Taj e-mail ponekad stiže odmah, a ponekad je potrebno i nekoliko sati. Može se dogoditi i da bude usmjeren u pretinac neželjene pošte.
3) Za aktiviranje udaljenog pristupa, treba kliknuti na opciju Remote access (dok niste ulogirani). Kad se otvori taj ekran, onda ponovno treba upisati svoju adresu @mef.hr i čekati novi mail s poveznicom za aktivaciju udaljenog pristupa. Ovaj mail najčešće stiže u roku od 24 sata.
4) Kada primite taj drugi e-mail, kliknite na aktivacijski link (poveznicu), te biste trebali imati pristup cjelovitim tekstovima.
Dostupne su i slikovne upute.