Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Bibliometrijske analize i potvrde

Središnja medicinska knjižnica izrađuje jednostavne i složene bibliometrijske analize, te izdaje potvrde o indeksiranosti i citiranosti radova za potrebe izbora u znanstveno-nastavna i profesionalna zvanja, članstvo u udrugama i uredništvima, prijave za projekte, financiranja, upis na doktorski studij i slično.
Indeksiranost i citiranost objavljenih radova provjerava se u međunarodnim bazama podataka:

  • Potvrda o indeksiranosti i citiranosti radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Web of Science Core Collection
  • Potvrda o indeksiranosti i citiranosti radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Scopus
  • Potvrdu o indeksiranosti u bazi podataka Current Contents
  • Potvrdu o indeksiranosti u bazi podataka PubMed (MEDLINE)

Tko sve može naručiti potvrde?

Potvrde o indeksiranosti i citiranosti radova izdaju se na zahtjev korisnika. Prioritet prilikom izrade imaju djelatnici i suradnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Usluga se ne naplaćuje.

Oblik potvrde

Potvrdu dostavljamo u e-obliku i potpisanu digitalnim potpisom.
Potvrde za izbor u znanstveno-nastavno zvanje oblikovane su prema Odluci o uvjetima i postupku izbora u znanstveno-nastavna i suradnička zvanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prilikom prijave na natječaj neke ustanove koja propisuje drugačije parametre, molimo da se obratite knjižnici te ustanove.

Što je potrebno dostaviti prilikom predaje zahtjeva za izdavanje potvrde?

Potrebno je obavezno navesti svrhu potvrde te dostaviti kronološki poredan popis radova. Ako je riječ o potvrdi za napredovanje u znanstveno-nastavnim zvanjima, tada treba odvojiti novoobjavljene radove od onih koji su već upotrijebljeni za izbor u prethodno zvanje.

Vrijeme izrade potvrde?

Potvrde se u pravilu izdaju u roku od 3 radna dana od trenutka primitka zahtjeva.

Kako zatražiti potvrde?

Zahtjev za izdavanje potvrde o indeksiranosti i citiranosti radova moguće je uputiti putem mrežnog obrasca, poslati na adresu e-pošte dina.vrkic@mef.hr ili osobno predati u Središnju medicinsku knjižnicu. U zahtjevu je obavezno navesti svrhu potvrde te priložiti kronološki poredan popis radova.
Ako se potvrda traži za napredovanje u znanstveno-nastavnim zvanjima, tada treba odvojiti novoobjavljene radove od onih koji su već upotrijebljeni za izbor u prethodno zvanje.
Studenti poslijediplomskoga doktorskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zahtjev za procjenu znanstvene aktivnosti (III. bodovna skupina) prilažu putem Web aplikacije studenata poslijediplomskih studija MF-a.

  • Označava obavezna polja
  • Max. file size: 10 MB.

Kontakt putem e-pošte:

Dina Vrkić

dina.vrkic@mef.hr
+385 1 4566 918