Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Turnitin

Za provjeru autentičnosti različitih vrsta radova, djelatnicima Medicinskog fakulteta na raspolaganju je softver Turnitin. Pristup je omogućen putem AAI@EduHr korisničkog računa.

Turnitin nudi provjeru autentičnosti uspoređujući radove s dostupnim izvorima na Internetu koji uključuju preko 178 milijuna članaka iz međunarodnih znanstvenih časopisa, vlastitu bazu dokumenata te dodatne lokalne izvore kao što su npr. Dabar i Hrčak. Otkrivanje neautentičnih dijelova teksta odnosno potencijalnih plagijata pomoću softvera za provjeru važan je element promocije etičnosti u znanosti. Na ovaj se način želi potaknuti studente, ali i ostale autore da pravilno citiraju sve izvore koje su koristili pri izradi svojeg rada.

Nakon pokretanje provjere generira se izvještaj koji vizualno korištenjem različitih boja prikazuje podudaranja s drugim radovima te je korisniku omogućeno lako kretanje unutar same analize. Prilikom učitavanja radova za provjeru, za svaki je dokument važno odabrati hoće li biti trajno pohranjen u zajedničku bazu (Turnitin repozitorij) ili se neće koristiti pri budućim provjerama.

Ugovorene licencije djelatnicima Medicinskog fakulteta omogućuju neograničen broj provjera, a za pomoć u korištenju dostupne su pisane Upute za korištenje softvera Turnitin, kao i kratke video animacije: Prijava u Turnitin, Brza provjera radova za nastavnike.

Dodatno, Središnja medicinska knjižnica organizira i radionice za efikasno korištenje sustava. Termini radionica i obrazac za prijavu dostupni su u sekciji Događanja / Edukacije.