Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

MICC 2024 (Ne)moguća misija: učinkovito korištenje istraživačkih resursa – 4. 6. 2024.

OBJAVLJEN PROGRAM KONFERENCIJE!

Izvori
02.05.2024.

Objava radova u otvorenom pristupu bez troškova objave u časopisima Emerald

U okviru pretplate na časopise Emerald eJournals Premier, autori za korespondenciju s afilijacijom sastavnica Sveučilišta u Zagrebu imaju mogućnost iskoristiti 11 vaučera za objavu radova u otvorenom pristupu bez dodatnih troškova objave (APC – Article Processing Charge).

Radovi koji ispunjavaju kriterije za objavu u otvorenom pristupu su svi radovi prihvaćeni za objavu u svim časopisima u otvorenom pristupu, u hibridnim časopisima i na Emerald Open Research platformi, u periodu od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine.

U tijeku je obnova licence za pristup na časopise Emerald, stoga će se svi radovi koji su u međuvremenu objavljeni u zatvorenom pristupu konvertirati u otvoreni pristup nakon potpisa ugovora i uz suglasnost autora.

Detaljnije informacije pronađite na Portalu elektroničkih izvora.