Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

PlagScan

Za provjeru autentičnosti različitih vrsta radova, djelatnicima Medicinskog fakulteta na raspolaganju je softver PlagScan.

Licencije omogućuju neograničen broj provjera, a za pomoć u korištenju dostupne su Upute za korištenje softvera PlagScan.